24.08.2018

Geschrieben den 24 August 1918.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Endnu i Aften et lille Livstejn, vi er nu endelig naaet til vort Bestemmelsessted ved den Belgiske Grense, dog vor Ro bliver os nok ikke længe forundt da vi nok i de nermeste Dage bliver fordelt. Dog jeg er Herren taknemlig for saa vidt. Har lige modtaget Pakken 31 som smagte mig godt, jeg var paa ren Grund. I inderlig hengivenhed Din Georg.

Georg er i nærheden af byen Glageon.

0 kommentarer: