30.08.2018

Fellerees d. 30.8.18.

Min inderlig elskede Hustru!

Atter idag en lille Hilsen. Jeg har atter idag meldt mig syg paa Grund af den Kvæstelse jeg forleden fik, det var atter nogenlunde godt men nu paa Marchen hertil har Tornisteren trykket mig saa jeg atter har lidt Smerte, dog ikke nævneværdig, men jeg fik dog af Doktoren 3 Dage, og bliver penslet med Jodt, saa det kunde jo nok betale sig at gaa hen, omskjønt Tjenesten ikke er det sværeste Arbeide, men den henger en ud af Halsen, som vi siger, og i særdeleshed til Begyndelse her ved det nye Regt. det skal være en dufte Batl. Komandør vi har, siges der som er aktiv ud til Fingerspisserne, dog for os gamle tjente Soldater er dette jo intet Nyt, værre for dem som ingen Anelse har. Jeg for mit Vedkommende holder ogsaa mere af det eqzakte, end af, kommer jeg ikke idag saa kommer jeg morgen. Schneid skal der jo nu engang sidde bagved.
D0g allerhelst saa jeg at det hele hold op idag, hellere end imorgen og vi kunde smide Klamotterne i Hjørnet, og atter springe i Civil for at være den frie Mand, der ingen er bunden af, ja hvem er vel friere end Bondemanden dog under Krigen er han jo ogsaa bleven bastet og bunden, men de Baand løsnes vel ogsaa igjen efter Krigen. 0 lykkelige Stund da vi kan ombytte Sværdet med Ploven og atter begynde Familielivet og den kære frie Bondegjerning. Og jeg tror min Elskede, at den Tid ikke er ret fjern mere, da man herude lige som har en Anelse derom, der er mange Ting som tyder hen derpaa ja Herren giver i sin Naade at vi maa bleve forskaanet for den 5 Krigsvinter, ja jeg har det haab, at kunde fejre Julefesten derhjemme hos dig min skjønneste Julegave, min Julerose fra 1913 da vil Tonerne fra Julesalmen Fred paa Jord, Fryd paa Jord bruse med jublende Klang gjennem vore Hjem og Menigheder. Jeg har et meget godt Kvarter her, min Madam skjenker mig nu lige Kaffe i, og hvad for en Kaffe, det vilde lige være en Nydelse for Ellen moske ogsaa for dig naar du havde Fløde og Sukker dertil. I Middag har jeg spist stugede Kartofler med Gulasch for første Gang efter dem du lavede mig. Kannst du mich kochen

Det kunde jeg jo ogsaa have sagt til dig dengang, dog da har jeg, underlig nok ikke tænkt derpaa, jeg deler her Værelse med en Untffz som lige idag er kommen fra Orlov og jeg hører saaledes lidt nyt fra Fædrelandet haabendlig har jeg havde den siste Orlov og naar jeg atter kommer hjem er det for at blive derhjemme hos dig som din Korporal, har du saa ikke Angst for at jeg vil komandere med dig? Nu nermer sig min Fødselsdag husker du da vi fejrede den sammen 1915, jeg haaber at forleve den her. Til Slut igjen en kærlig Hilsen fra din egen hengivne Mand Georg.

Fred på ord, fryd på jord er en linje fra Ingemanns og Grubers Glade jul, dejlige jul.

0 kommentarer: