03.09.2018

Felleries d. 3 Sep. 1918.

Min inderlig elskede Konelil!

I eftermiddagstimen et par Ord. De andre er til Tjeneste, jeg har endnu ulæseligt). Imorgen klokken fire blev vi atter alarmerede og ligger endnu stadig Alarm beredt saa det kan atter gaa løs hvad Stund det skal være, dog haabentlig trænger de ikker til vor Hjælp saa vi kan forblive her i Ro en lille Tid endnu, jeg kan ingenlunde sige at Lysten til atter at tage Del er ret stor, men naar det skal være, saa gaar jeg med Gud, stolende paa ham gaar alt lettere, han er nær hos dem som paakalder ham iAand og Sandhed. Han er en fast Klippegrund, hvorpaa man kan bygge fast, om ogsaa Stormene ombruser samme. Jeg har oplevet mangt en grudopvækkende Time, men jeg tør dog sige, at af Angst har jeg kun sporet grumme lidt, og det er vel netop Kraften fra det Høje dette er at tilskrive, haandgribelig har jeg lagt merke til Herrens bevarende Magt, derfor gaar jeg ogsaa frimodig atter i kamp om saa skal være, thi jeg føler mig bjerget i Liv og i Død, ja om ogsaa den dødbringende Kugle skulde ramme mig, saa føler jeg mig bjerget. "Frelst i min Jesu Arme, frelst ved hans hulde Bryst, frelst fra al Nød og Smerte, hvile jeg skal med Lyst. Ja min Elskede du har sikker ogsaa i denne Tid mottet bestaa en Prøve, om du var rede til at ofre alt uden at knurre, kunde du sige "din Vilje ske o Herre", det er tunge Tider men tilige velsignede Tider, da lutres Hjærtet i Smeltediglens Ovn og hæver sig renset i stille Gudhengivenhed. Gud intet Ondt bestemte og intet godt forglemte alt hvad han gjør det vel er gjordt. Jeg har nu ikke havdt Brev fra dig siden vi laa i Glageon skrevet d 19.8. da merkede jeg at Ængstelsen havde begyndt dog du kunde ikke ret begribe Samenhænget, da jeg havde skrevet at vi var i Ro (det var skrevet fra Rosieres som nu ofte har været i Beretningerne) Tak for Pakkerne No 33, 34 af Æggene var der dog 2 hele. Vasken var god ligeledes havde jeg et langt Brev fra P. Nielsen, som glædede sig til at jeg atter var ude af Kampen. Han havde været ude paa Landet og set til ved Høstarbejdet, og var lige paa Næpet til at hjælpe med. Postforbindelsen er ikke saa god nu, da vor gamle Div. er opløst dog naar du først har den nye Adr. gaar det bedre. Min Madamme er lige ved at brende Kaffebønner, som de siste DAge er kommen fra Amerika, de lugter saa dejlig, hun gjør alt for os, og er omhyggelig for os hendes Mand er død hun er 49 Aar gammel og har 5 voksne Børn, 1 Søn og 2 Døtre er hjemme, Sønnen og den ene Datter gaar paa Arbeide ved Komandanturen, den yngste DAtter er 15 Aar. Vil du være saa venlig og sende mig den uldne Vest da det begynder at blive koldt om Natten. Strømper har jeg kun seks par, altsaa foreløbig tilstrekkelig dem du var kjed af du havde givet mig med har jeg foræret min Madam som var glad derfor. Saa til Slut de kærligste Hilsener fra din hengivne Mand Georg.

Frelst i min Jesu arme er en salme, der blev sunget meget i Sønderjylland. Den stod bl.a. i Åndelige sange og viser til menighedens opbyggelse / samlede og udgivne af Missionsvenner på Harboøre - "Harboøresangbogen".
Lyt til "Frelst i min Jesu arme"

0 kommentarer: