27.09.2018

Skrevet d. 27.9.18.

Min elskede Mie!

Altsaa nu er det atter forbi med vor Ro og vi sidder atter Tommy paa Nakken eller retter de os i Morgen tromlede de os ud af Sengen og lidt efter blev vi alarmerede. Jeg tænker meget paa Jørgen han er sikkert ogsaa her forude nu. Jeg merkede ikke til dem da vi gik forbi Byen hvor han laa, vi laa nemlig længere tilbage. Vi havde ti Saarede paa Vejen hertil nu ligger vi øjeblikkelig i gode Dekninger fra Foraaret. Herren har atter bevaret mit Liv og jeg takker ham af Hjærtet for hans Bevarelse. En Granatsplint traf mig paa Hovedet men havde dog ikke den Kraft at den kunde slaa Staalhelmen igjennem, saa jeg slap med et lille Ruk. 8tende af de Flensburger traf jeg ogsaa her, jeg mente Rigter var derved, men de kjente ham ikke. Peter Andresen traf jeg ikke. De var nok kommen længere tilbage. Har igaar modtaget Pakken No 7 som smager mig godt min hjærteligste Tak. Den 28 skulde blive en god Dag for os har Tommy sagt det lader til at han holder Ord, dog ligemeget vi har dog heller ikke tabt Modet helt endnu, her ved mit nye Komp er der mange unge Folk. Kærlig Hilsen. Din Georg.

0 kommentarer: