19.09.2018

I Stillingen d. 19.9.18.

Kære elskede Konelil!

Har nu laant mig et Brevkort, da jeg ikke har skrevet et par Dage. Det gaar mig, Herren være takket, endnu meget godt men Kampen er haard, haaber snart at blive afløst. Peter er jo vermisst, ligeledes læser jeg i Avisen, at Martin fra Kasø ogsaa. Jeg havde igaar Brev fra Emilie som var lidt nedtrykt og kun havde ringe Haab men dog stille for Gud. Jeg har alt før skrevet hende et Brev og beroliget hende, dog ogsaa gjord hende skaanligt fortrolig med det værste, som vi dog ikke vil haabe, jeg tror sikkert at han er falden i Fangenskab, efter Omstendighederne her. Tak for Brevet fra den 12 og for Bøgerne. Kamp i Bøn har jeg læst før, dog intereser den mig igjen. Du har det jo rart sammen med Tinne og Børnene. M Toft's Brev har jeg ogsaa modtaget igaar, hils dem og sig tak for Brevet. Til Slut de kærligste Hilsener og Kys, Din egen tro hengivne Georg.

Georg befinder sig i nærheden af Havrincourt.

0 kommentarer: