13.09.2018

Geschrieben, den 13 September 1918.

Feldpostkarte.
Min inderlig elskede Mie!

Idag er det altsaa min Fødselsdag, jeg mener det idetminste, thi man kan jo neppe her følge med Tiden. Vi staar her i Brendpunktet for Cambrai i haard Kamp med Englenderen om en Høj, hvorved det igaar kom til haandgemeng, dog vi løb af med det blodige Hoved, og opnaaede ikke det ved vort Modangreb som vi skulde. Bogstavelig oversprøjtet med Jord Dynd og dyrebar Menneskeblod trak vi os atter tilbage til den Stilling vi gik ud fra. Fjenden havde taget Højen om Morgenen samt med hele det andet Batl. Det var rigtignok anderledes da jeg 1915 fejrede min Fødselsdag derhjemme sammen med dig og alle mine Kære, husker du at i sang mig vaagen og du kom ind og gav mig et Fødselsdagskys paa Sengen. Naar jeg ser tilbage paa mit Liv, saa er det med tak til Gud for hans store Naade mod mig Synder han vil fremdeles være mig naadig og bevare mit Liv, saa vi neste Aar kan fejre Festen sammen. Festen forleves ved tørt Brød da Køkkenet har forsagt os, dog imorgen smagte Resten af Rullepølsen mig godt, dog det er jo Biting naar blot vi beholder Livet. Saa de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro hengivne Georg.

Du fejrer jo vist ogsaa Dagen?

Georg blev født den 13. september 1886, så han fyldte altså 32 år denne dag.

Slaget ved Havrincourt den 12. september 1918, som Georg deltog i, var et af krigens vendepunkter, da det var den første gang Hindenburg-linjen, et af de vigtigste tyske forsvarsværker, blev gennembrudt.
Slaget ved Havrincourt den 12.9.1918

0 kommentarer: