26.09.2018

Grevecour d. 26.9.18.

Min elskede Mie!

Først min hjærteligste Tak for de 2 Pakker med Vest, og Kage Honning og Æble No 6 som smagte mig udmerket, det undrer mig hvor de andre bliver. Ligeledes Tak for dit kære Brev fra Flensburg. Jeg glæder mig til at du har lidt Afveksling, fra P. Bruhn havde jeg ogsaa Brev fra Aabenraa, hvor han opholdt sig i Ferien.
Igaar var jeg saa henne at besøge Jørgen som ligger i Nabobyen saa langt som fra Ravit til Bollerslev. Jeg kom derhen til Kl 10, men da var de borte til Øvelse og jeg ventede saa paa Skrivestuen til de kom over 2 Timer. Jeg bad der fri for Jørgen om Eftermiddagen og vi kunde saa uforstyrret være sammen. Du kan ellers tro han satte store Øjne da han traf mig i Døren til sit Quarter, men jeg nesten ogsaa, da han har forandret sig meget han er jo nesten lige saa stor som jeg og saa saa fyldig ud i Ansigtet, jeg har jo ikke set ham siden til vort Bryllup. Nej god Dag Onkel hvor kommer du dog fra var det første Udbrud og Glæden lyste ham ud af Øjnene og jeg kunne se han blev inderlig bevæget. Det var heller ikke saa underlig i mig bragte det ogsaa indre Strenge til at dirre, over Gjensynets Glæde, det var jo ogsaa en Begivenhed som træffer en sjelden i Felten. Jeg var om Morgenen kommen saa hurtig bort, at jeg ikke havde faaet noget med at spise, men Jørgen sørgede for et god Slag Mad til mig, ved Køkkenet. Jeg blev saa hele Eftermiddagen ved ham til Kl 6 og vi vækslede mange Tanker og læste hinandens Breve og vi havde det rart sammen, bagefter var han med lidt paa Vej og vi skiltes atter i Haab om et snarlig Gjensyn. Det var mig en Glæde at se ham saa frimodig og glad i sin Frelser, uden Bekymring for Fremtiden, det er en Gave at eje det, her i Felten.
Vort Komp er nu bleven opløst og bleven fordelt paa de andre 3 Komp i Batl. og jeg er kommen til 9 Komp. har derved den Fordel at blive her et par Dage længere, da 9 Komp ligger i Beredskab og kommer i Nat tilbage, hertil i Ro, haabendlig bliver Divisionen saa afløst i den Tid saa vi ikke behøver at gaa i Stilling. Jeg venter længe efter Vask, da jeg nu har havdt dette her paa siden d 3 Sep, saa du kan faa Arbeide dermed, jeg har faaet et par Underbokser mere, saa nu maa du dog have at sende? Jeg har det ellers meget godt er sund og rask som jeg jo ogsaa erfarer fra dig min Elskede. I Haab om et glædelig Gjensyn hilses du hjærtelig af Din Georg.

0 kommentarer: