15.09.2018

Geschrieben, den 15 Sep. 1918.

Feldpostkarte.
Min elskede Mie!

Idag har jeg atter fejret Fødselsdag, dertil fik jeg siste Nat 11 Breve 7 Blade og 4 Pakker. Imorgen ved Daggry lagde Fjenden Trommeild paa vor Grav, da tænkte jeg, nu faar du nok hverken Brevene læst eller Pakkerne smagt, dog efter 1 Time blev det atter rolig og Tommy kom ikke, jeg fik mig da først en Spejleæg paa 4 Stykker, hen paa Formiddagen en varm Kop Kaffe til den gode Fødselsdagskage, og nu til Aftensmad ½ ℔ Konserves Kød og 2 Æg, saa du ser jeg har ingen Nød lidt, ogsaa alle Breve glædede mig, fra Emilie, Tinne (Loit) fra Moder, Joh. og dig og de Loiter Børn. Nu giver det atter Katun og jeg maa dukke mig, vi bliver nok snart afløst, der siges af de Enogtredive, om det er det Regt Jørgen er ved jeg ikke, da er det ikke et godt Hjørne han faar sin Ilddaab i. Saa Herren anbefalet og kærlig Hilsen Din egen Georg.

Georgs 32 års fødselsdag var den 13. september.

0 kommentarer: