08.09.2018

10 Klm Sydvestlig for Cambrei d.8. Sep. 1918.

Min inderlig elskede Konelil!

De skjønne Dage jeg forlevede i Ro i Glageon og Felleries er nu forbi og jeg er atter i Stilling, dog foreløbig endnu i Res. bag ved Lenkebalonen, saa Faren ikke er saa stor. Har igaaraftes modtaget dine 2 Breve skrevet d 24.8. og det glæder mig at du da har havdt et Livstejn fra mig jeg merker jo nok at du har været i stor Angst for mig, og at det har falden dig meget svært at være stille for Herren din Gud. 2 eller 3 Breve har jeg dog minst skrevet før det siste Kort du har faaet fra Marchlapo moske har du faaet dem nu? alt gik jo braaget gjennem hinanden derfor vel sagtens ogsaa Posten, og nu med Opløsningen, er det sagtens ikke bleven bedre? Dog nu haaber jeg at Forbindelsen atter kommer i de gamle Gænger. Det glæder mig at du har havdt lidt Besøg af Smaabørnene, det er dejligt at iagttage de sorgløse Smaa ogsaa her i de fjendlige Lande hvor Krigens Ræsler og Nød er meget større som derhjemme, naar de er hos Far og Mor er de trygge, og de maa saaledes være os et Forbillede lige saa tryg ja endnu tryggere kan vi være i vor himmelske Faders Varetægt. Vi synger jo Ingen er saa tryg for Fare som Guds lille Børneskare o.s.v. og det har vi dog nok som oplevet, ikke sant?
Det ene af Brevene, skrevet i Stillingen ved Framerville var Svaret angaaende Forespørgselet om Juli, som jeg med Glæde gik ind paa, det har du vel dog modtaget nu? Forleden marcherede vi gjennem Cambrei, der havde en fjendlig Flyver kastet et flyve Blad ned hvorpaa der stod fra Morgen af beskyder vi Staden og om 6 Uger er vi de bedste Venner. Civil Befolkningen forlod ogsaa Byen den Dag. Det er ingenlunde let for de stakkels Mennesker. Ret er det at vi gaar tilbage her, men nu gaar det Planmæsig efterladende Fjenden en Ørken hvor et Ophold en Vinter over nesten er umulig dette Vinterkvarter har vi nu overladt Fjenden hvis Kraft nu synes at være brudt. Udsagn af fangne Offz ytrer sig ogsaa i den Retning. Her er Meningen den, at naar vi holder detter Tryk ud, saa har vi ogsaa før Vinteren den længe ventede Fred. Herren giv i din Naade at det maa komme saaledes. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys Din egen tro hengivne Mand Georg. Fra min Madamme fik jeg en Dose amerikansk Fet med som jeg har Brug for.

Ingen er så tryg for fare, i dag kaldes den Ingen er så tryg i fare, er en salme af Lina Sandell-Berg på en svensk folkemelodi.
Lyt til "Ingen er så tryg for fare"

0 kommentarer: