11.09.2018

Skrevet d. 11 Sep. 1918.

Min inderlig elskede Konelil!

Først hjærtelig Tak for den gode Pakke No 35 med Rullepølse som smager mig godt. Cræme var ogsaa deri. Llgeledes Tak for Brevene fra den 21 23 og 29 det siste glædede mig mest der var du atter glad da jeg aabnede Brevet saa jeg til min Glæde min elskede lille Kone lyslevende for mine Øjne i allerhøjst egen Person, det er jo meget smukt, blot Øjnene, Hovesagen ved Personen, har han forfusket dog jeg glæder mig aligevel dertil og har modtaget det som en Fødselsdagsgave. Om jeg engang faar Lejlighed til at faa mig pfotograferet sender jeg dig et Billede med Sergenten paa, om du ogsaa kan lide ham lige saa godt som din Gfriter det gad jeg vide? han er nemlig bleven lidt strengere, barskere og bydende moske ogsaa lidt stoltere, hvad mener du om disse Egenskaber, dog naar jeg atter kommer hjem aflægger jeg Sergenttitlen og ombytter den med Gaarejertitlen, det synes du vist bedre om, ikke? haabentlig har du nu faaet de Breve jeg har skrevet dig før ham, de er vist bleven tilbageholdt tænker jeg. Har idag modtaget det første Fødselsdagsbrev paa den nye Adr. fra Tinne Ravit og saa fik jeg ogsaa et Kort tilbage fra Peter med paaskriften “Savnet“. Under Forholdene her haaber jeg at han er falden i Fangenskab, om ikke da vil vi være stille for Herren og sige "din Vilje ske" for Emilie vil det ingenlunde være let, vi vil bære hende paa bedende Hænder. Jeg ser af Brevet at de Loiter Børn er hos dig nu i Ferien og jeg glæder mig til at du har Selskab, saa er der jo ordentlig Liv og Røre i det lille Hjem, før glædede jeg mig ogsaa altid til, naar de kom det var en behagelig Afveksling. Tinne har jeg altid kundet bedre sammen med en med Peter, dog det var vel nermest fordi Peter var saameget ældre end jeg og derfor vilde komandere med mig hvilket jeg ikke vilde lade mig gefalde. Charlotte er en opvakt Pige og Anne Marie er sød jeg tænker du har din Glæde af dem? Med lille Didi har du jo ogsaa havdt det morsomt ser jeg. Jeg morede mig ogsaa sammen med Børnene da vi laa i Ro men jeg blev før kjed af det, som de. Tager man Børnene ved Haanden, tager man Moderen om Hjertet, siges der, og det merkede jeg ogsaa. Saa de kærligste hilsener fra din hengivne Georg.

Din vilje ske er et citat fra Fadervor, se

0 kommentarer: