22.09.2018

Zri Hauringcurt d. 22.9.18.

Min elskede lille Kone!

Tak for Brevet fra den 13 som jeg igaar modtog. I Aften bliver vi afløst og kommer lidt tilbage i Ro.

d. 24. Sep.
Videre kom jeg ikke og fortsætter nu her fra Grevecoeur hvor vi ligge i Massekvarter, kom hertil igaar Morgen efter en fire Timers March godt trætte, her ligger Regt. fra Hjemejnen og jeg har truffet nogle Nord Slesvigere, Jørgens Regt ligger i Masnieres ikke langt herfra har jeg opdaget, og jeg var derfor hos min Kompagnifører om Lov til at gaa derhen, som han imidlertid ikke kunde give mig da vi atter staar lige for at blive opløst, dog denne Gang kun vort Komp. som bliver form delt paa Batl. Ved denne Lejlighed fortalte han at jeg havde en Ansøgning der, dog at det var zweifelhaft om, der blev taget Hensyn til den, han sendte den nu videre til batl. Han mente Grundene var ikke gyldige nok, og sagde, de siger som saa, naar han har hele Landet udpagtet, saa kan han jo leie det ud igjen. Da de jo ingen Hensyn tager til om der er Tab derved. Jeg lægger Sagen i Herrens Haand, og vil tage det som fra ham som det kommer. I Eftermiddag vil jeg hen og see om jeg kan finde Peter Andresen hans Regt, ligger i Silling men da han er ved Rgt. Musikken tænker jeg han ligger her i Byen.
Tak for dit kære Brev fra d 14 som jeg, sammen med et fra P. Nielsen modtog igaaraftes, saa er du vel nu endelig din Tandpine løs, nei det er ikke værd at gaa og plages dermed. Det glæder mig at i har fejret min Fødselsdag sammen og at i har tænkt paa mig og bedt for mig, da jeg den Aften særlig var i stor Fare, da vi nemlig gorde et Natangreb paa Tommy, hvorved jeg kjørte fast i Piktraaden, og Kuglerne fra Fjenden peb mig om Ørene, dog kom jeg ved Herrens Bevarelse godt fra det, undtaget nogle Rifter paa mine Bokser, som jo ikke var saa slemt. En lille Sangfugl, som kom syngende ned til mig i mit Hul, paa den Dag, sender jeg dig engang ved Lejlighed, for at du kan opbevare den som et Minde, fra den STentchen der blev sunget mig til min 32 aarige Fødselsdag.
Skrev forleden et længere Brev til Pastor Nielsen som maa have glædet ham, jeg vil sende dig Svaret som han sente mig med saa kan du selv læse det lader til at han intereserer sig for sin Slægtning, som jeg jo paa dine Vejne kan være stolt af. Det er morsomt, som han følger med ved Høstarbeidet, og de Tourer han gjør desangaaende.
En Pakke fra Moder og en fra Tinne modtog jeg ogsaa igaar, paa den nye Adr. Vi har nu Tjeneste og jeg vil slutte med de inderligste hilsener og Kys. Herren anbefalet
Din tro hengivne Georg.

0 kommentarer: