15.03.2009

Eiche d. 15.3.15.

Min kære lille Mie.

Nu lige modtaget dit store Brev og jeg seer at du er meget utilfreds med mig, da gad jeg nok have seet dig, dengang du ikke hørte fra mig i 3 Uger, da havde du vist ikke været god at komme nær? dog i den siste Uge har jeg skrevet til saa mange i min Fritid, saa jeg ikke har skrevet til dig hver Dag, jeg har nu lige reinet ud 20 Kort og Breve, dem til dig mediberejnet, saa kan du da see jeg har ikke været dovn. l Brev skrev jeg i Gaar til P. Nielsen, som Svar paa hans siste Brev, som jeg her sender dig med at læse, jeg tænker det vil more dig meget, i det minste har det glædet mig meget, han er dog en rar gammel Ven. I Dag har vi for første Gang været henne at skyde paa Skivestanden , som Majoren kalder os, ved 3 Komp. har en megtig Ro i den henseende, saa Resultaterne var gode, det er en behagelig Tjeneste at spa­sere ud paa Standen og skyde sine 3 Skud, saa er man ferdig den Formiddag. Nu er der atter Liv her paa Kaserneplassen da der er kommen nye Rekrutter 18 Aars mange, rent Drenge, dog det er en lyst at see hvor de springer. At Mollers er forbistrede paa Tyskerne kan jeg godt forstaa, men de kære Folk har ingen Anelse om hvorledes det gaar til, at der i saadanne Tilfelder ingen Orlov giver, jeg kan godt tænke mig ind i Situationen. Vor Feldwebel sagte engeng til Komp. da der var forefalden noget, und wenn der Peter 5 mal stirbt, so wird der Mann kein Urlaub bekommen. Sagen med Kortene behøver du ikke at ærgre dig over, det er Lov og skal saa være, jeg har ogsaa klint saa længe jeg tjente, og heller ikke faaet noget derfor, det kommer vel andre tilgode saa. Jeg vil dog min kæreste Mie, sige dig, i det Tilfælde jeg ikke skulde komme tilbage fra Krigen, saa har jeg ogsaa tænkt paa dig i den Henseende, og tilskrevet dig en Sum af min Formue, dog vi vil bede Gud om at vi ikke faar Brug derfor. Til Slut de kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg.


wenn der Peter 5 mal stirbt, so wird der Mann kein Urlaub bekommen kan oversættes med "når Peter er død 5 gange kan manden ikke få nogen orlov".

0 kommentarer: