08.03.2009

Eiche d. 8.3.16.

Min elskede Mie!

See hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os, at vi maa kaldes Guds Børn. Det er det samme Ord som Moder sendte mig i Dag, i hendes Brev, ja min kære Mie, hvil­ken Kærlighed at vi maa kaldes Guds Børn, at have Gud til Fader, det er Naade over Naade. Min hjærteligste Tak for dit siste Brev, og den gode Pakke. Æggene vare meget gode og der var kun gaaet 2 af dem i stykker men det gjorde ikke noget da de var godt hordt kaagte. Lagtorten smagte mig udmerket, du vil nok rigtig have mig sød gjort, men den gode Honning, maaske har jeg været lidt sur i den siste Tid? du er vist utilfreds med mig i desse Dage? da jeg slet ikke har skreven. Grunden er Dovnhed, undskyld mig? Hvad siger du om Billedet? jeg tænker det var lige saa kærkommen som et Brev? Jeg merker at i er lidt overtroisk i Quorp, tænker dog ikke at i, eller du min kære Mie, i Grunden tror paa saadant noget dumt Tøj, for mig er saadant noget latterlig, da jeg aldrig har erfaret at saadant noget er gaaet i Op­fyldelse jeg tror det er gammeldags Sager. Du kan ellers tro jeg havde en velsignet Søndag. Henningsen og jeg vare om Eftermiddagen ude i Norvarves, til Jugendbund Samtalemøde, hvor der var en Del unge Mænd og Kvinder forsamlede, vi bleve mod­tagne med aabne Arme, der var en ung Pige som indledede med Bøn og en lille For­klaring over Teksten som stod i Rommere 12. 1-3 og 6. 1-18. som blev læst Versvis Umgangne rundt, jeg maa sige den unge Kvinde havde overvejet sig Teksten godt om hvor Herren giver os Kraft naar vi helt giver os over til ham, der kom saa en liv­lig Samtale i Gang, alt saa frie Udtalelser, og den trykkende Stilhed merkede man ikke til, bagefter Bønnemøde, og der skulde du have hørt, det er noget man ikke kjender oppe hos os, og vi gik bestyrkede i Troen bort, vi vare gjerne blevne der om Aftenen men vi var indbudt til Geheimraainden, hvor vi ankom til rig dekket Bord Kl ½8 hvor vi ogsaa havde en dejlig Aften. Saa til Slut de kærligste Hilse­ner fra din tro hengivne Georg.


See hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os, at vi maa kaldes Guds Børn er et citat fra .
De to andre skriftsteder er og
Norvarves (eller Nowawes) var navnet på en by øst for Potsdam, der blev grundlagt af Frederik den Store. I 1938 blev Nowawes lagt sammen med byen Neubabelsberg under navnet Babelsberg, som i 1939 blev en del af Potsdam. Det gamle navn Nowawes er i dag forsvundet og genfindes kun i vejnavnet *Alt Nowawes".

0 kommentarer: