27.03.2009

Neues Palais d. 27.3.16.

Min kæreste, søde lille Mie!

Det er Mandag Morgen paa Vagten og jeg har lige staaet Posten fra 5-7 og har nu faaet mig vasket og drukket Kaffe, saa nu er det dig paa Rad, min Kæreste, da jeg maa holde hvad jeg lovede i Gaar. Søndagen var meget interesant da det var saa smuk et Vejer havde det lokket mange Spaserende ud, og du kan tro der var Liv herude, da Slottet kunde tages i øjesyn, forinden, jeg staar og patrolerer længs Østfronten, som er 300m lang, der var mange af Damerne der ynkede mig, at jeg skulde gaa der paa en Søndag, jeg sagte: Im Schutzengraben haben sie auch keinen Sonntag.

Om Aftenen fra Kl 11-1 var alt rolig, saa jeg motte tænke paa eder derhjemme i Ravit, hvor i endnu, som de siste Gjæster fik eder en lille Pasiar, stemmer det ikke saadan? jeg ved jo nok hvorledes det gaar til, og jeg kan tænke mig den gamle P. Nielsen i eders Mitte, hvor han sikkert har spurgt ud, og fortalt, sik­kert har han ogsaa sagt at jeg nok skulde komme? sikkert har i ogsaa faaet en god Forkyndelse i Kirken, af ham? Havde A. faaet mit Kort til Søndag, jeg tænkte ikke paa at Posten ikke kommer der Søndag jeg skulde derfor have havdt det en Dag før afsted. Nis og Anne vare vist meget utilfredsse med mig? har de ikke ytret sig til dig derom? I Gaar skrev jeg dem et Kort, som Svar paa det Brev jeg modtog i Gaar fra dem, de havde ellers nær sendt mig et Dobbeltkort, som de har for Mode, naar jeg lenge ikke skriver dem. Jeg tror nu ikke meget paa min Orlov her, moske faar jeg saa ved 5 Komp. du vilde jo vist glæde dig meget dertil, dog Herren vil føre det som det er bedst for os, det er derfor ikke sagt at vi skraks kommer bort naar vi kommer til 5 Komp det kan efter Omstendighederne vare ret lenge endnu, alt efter som vort Regt. kommer for, de har hiindtil en rolig Stilling skriver Loren­zen og kun faa Tab. Lorenzen og Bram er endnu altid ved godt Mod. Nu vil jeg slut­te med et kærligt Kys og mange Hilsener fra din dig stesse elskende

Georg Chr. Knudsen.


Im Schützengraben haben sie auch keinen Sonntag kan oversættes med I skyttegraven har de heller ikke nogen søndag.

0 kommentarer: