19.03.2009

Eiche d.17.3.16.

Min kæreste lille Pige!

See jeg er med eder alle Dage intil Verdens Ende, det siger vor kære Herre og Frel­ser, og det er os til stor Trøst, paa Vandringen gjennem dette Jordeliv, jeg er med eder, ja saa har vi en god Ledsager som altid viser os den rette Vej, om ogsaa vi sommetider mener at det er en underlig Vej, saa ved han dog bedst at føre os gjen­nem og bagefter seer vi hvor forunderlig han har lagt alt tilrette, og banet Vejen hvor vi skulde gaa, og vi maa sige: "Ja du var med os". Det giver os ogsaa Mod til at gaa ind i Fremtiden, vi ved! han som har hjulpet hidindtil han hjælper og her­efter, han altid kun det bedste vil og han har almagts Kræfter. Tak for dit Brev som jeg modtog i Gaaraftes, efter hvad du skriver har du mattet vente lenge efter mit Brev, et Ordsprog siger: 'naar du kan vente, saa kan du blive Konge af Sverrig" det er noget man lærer her ved Millitæret, dog mange har svært ved at lære det da det gaar mod vor egen Vilje og den er det saa svært at faa tilintetgjort, eller at give ens Vilje hen i en andens, der siges ogsaa Glücklich ist der was vergisst, was einmal nicht zu ändern ist.

Igaar var jeg nede paa Zahlmeister Burou i Potsdam og maatte betale 23M tilbage, som jeg havde faaet for meget i Sønderborg i Latzarettet, ja det maa funktionere alt paa en Penning, men at vi som vare med paa Transporten endnu har 15 M tilgode, darüber schweigt des Sängers Gruss. Jeg brüder mig ikke mere derom, bagefter var jeg oppe at hilse paa Henningsen og Berghaus. B. fulgte mig paa Vej og vi havde en velsigne Time ude i Sansuci. d. 19.3. vil i Aften skrive mit Brev ferdig, jeg er ellers træt da vi har havdt en Øvelse i Döberz, det er, som om, vi havde havdt en Øvelse ude ved Tønder fra Quorp af, saa kan du forestille dig det, da jeg kom tilbage forefandt jeg Brev og en Pakkeafsnit fra dig min Kæreste. Kort fra Georg, Lorenzen, Moder og min Ansøgning fra H. Math. Pakken har jeg hentet i Aften og takker dig hjærtelig for dens gode Indhold. Ægene smager mig meget godt, ogsaa Bre­vet takker jeg for, du er udtilfreds med at jeg skriver saa sjælden, dog hver Dag blev mig for meget synes jeg, mere en anden Gang derom, jeg kan nok forstaa at du ikke har men Tid tilovers. Hvad Krigslaanet angaar saa tror jeg at Pengene er sikre der som i nogen Bank, dog maa i gjøre som i selv synes i kan forsvare. Indbydelsen har du vel faaet til Morgen, men du synes jo det er for langt til P. Jørn B. var sikkert kommen, efter hvad du skriver hun siger. Saa en kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.


See jeg er med eder alle Dage intil Verdens Ende er et citat fra
Glücklich ist der was vergisst, was einmal nicht zu ändern ist kan oversættes med "Lykkkelig er den som glemmer det, der ikke står til at ændre".
darüber schweigt des Sängers Gruss kan oversættes med "Derom tier sangerens hilsen". Talemåden optræder oftest som "Darüber schweigt des Sängers Höflichkeit" og fortolkes som "Det skal man ikke tale om".

0 kommentarer: