22.03.2009

Eiche d. 22.3.16.

Min kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine 2 siste Breve som jeg har modtaget og det glæder mig at høre at du har glædet dig saa meget til mine 2 siste Breve, som jeg ogsaa har erfaret gjennem Cæcilie, som skrevet Brev med i Pakken som lille Dide sendte mig, nu maa jeg til at anstrenge mig for at faa de smaa ventende i Quorp tilfredsstillet, da Carl jo ogsaa har skrevet mig. Jeg havde ogsaa i Dag Brev fra Søster Botille. Jeg vil nok engang skrive til A. Grevsen men ved ikke hans Adr. da den jo vist har ændret sig, siden han er kommen til Fronten. Du vilde gjerne vide hva jeg svarede P. Nielsen paa hans Brev, angaaende dette om at komme med til vort Brullup, skrev jeg "Hvad De har drømt om, har jeg og min Kæreste og jeg for længe siden talt med hinanden om, og det vil være os en Glæde, paa den Dag at have Dem i vor Mitte, passer det ikke min Elskede? hvis du har nogle af de smukke Fortællinger tilovers, maa jeg saa bede dig om at sende mig dem at læse, da jeg gjærne læser en god Fortæl­ling, jeg skal nok sende dem tilbage? I dit Brev fra i Gaar venter du efter en I­rettesættelse dog denne Gang vil jeg lade den udeblive, da du selv tilstaar at du har fortjent den. I Aften har jeg givet min Orlovsansøgning ind til Feldwebelen, han skrev noget derpaa, og gav Skriveren den, med den Bemerkning, (kan ikke læses) . Den bliver Morgen altsaa fremlagt for Haubtmanden. Med din Pige har du jo allehaande Besværligheder, og jeg kan nok tænke mig at du snart er kjed af at gjøre det alt ene, dog beder jeg dig om ikke at tabe Modet, om ogsaa det gaar lidt imod, det er godt at faa og saa hvad man kan gjøre, det har jeg ogsaa faaet at see i denne Krig, naar der sommetider har stillet sig tilsyneladende uovervindelige Bjerge foran en saa kan man dog overvinde dem med Gud, og en fast Vilje og man maa skue tilbage og spørge, hvor var det muligt? Ja Herren hjælper os, ogsaa i vort daglige Liv ogsaa at staa vor Mand. Nu maa jeg slutte, da det er Sengetid og sender dig de kærligste Hilsener og et Godnatkys. Din dig tro elskende og hen­givne Georg.

A. Grevsen er Andreas Grevsen, som var Maries svoger. Han var bror til Peter Grevsen, som var gift med Maries storesøster Cecilie, og i 1922 blev han gift med Maries lillesøster Jürga. Se ham i stamtræet.

0 kommentarer: