29.03.2009

Eiche d. 29.3.16.

Min kære lille Pige!

Min hjærteligste Tak for dine siste 2 kære Breve som glædede mig meget. Du har altsaa været til Fødselsdag i Ravit og det glæder mig at du har havdt det rart der sammen med mine Kære, det undrer mig at du skriver om det dorlige Vejer paa Søndag, da der her var det smukkeste Solskinsvejer og jeg gik udenfor Slottet og morede mig derover, og over alle spaserende Damer og Herrer. Det glæder mig at merke at du elsker mig saa højt, og det gjør mit Hjærte godt dog pas paa, at du ikke forguder mig for meget! - Jeg havde i Dag Kort fra Broder Peter, han har det godt og er nu bleven Sanitäter, som jeg ogsaa tror han kan være passende til, dog det er mangen gang en svære Tjeneste og fordrer sterke Nerver. Igaaraftes var jeg nede og spurgte Feldwebelen, hvad det blev til, om jeg kunde køre paa Orlov, han spurgte da om jeg var K. og sagte saa! ja min kære Knudsen, det vil jeg først overlægge mig. Havde jeg da trykket ham 10 Mærker i Haanden havde jeg sikkert kun­de kjøre, men det kan jeg for ingen Pris, faa over mit Sind. Idag er jeg saa alt­saa bleven indklædt, og jeg tror ikke mere at køre paa Orlov herfra, men tænker saa at faa Orlov fra 5 Komp. dog alt som Herren vil, jeg er glad ved atter at kom­me til Potsdam da det er saa vitløftig herudefra og nu fra 1 April er der først Zapfenstreig Kl. 10 saa man paa de søjne Dage kan komme med til Samtalemøderne i Potsdam. Mit Haandarbeide har jeg i Dag afsendt til dig, og jeg gad nok see din Overraskelse. Lad det være dig et Minde fra Krigen, det kommer lidt for tidlig, men det gjør vel ikke noget? Sender dig hermed ogsaa et par Billeder, et fra Au­gust Simm, med hans Kone og Børn, og et som Tinne har sendt mig af Georg og Møl­ler, jeg glæder mig til Billedet af P. Nielsen og jeg maa jo saa vist ogsaa sende ham et af mine, vil du sende mig et, som jeg saa vil sende ham. Og saa min elskede lille Mie vil jeg gjerne see dig ind i øjnene og ned i Hjærtet, og forsikre dig om, at du endnu altid er min lille uforglemmelige Bondepige som mit Hjærte dog længes mest efter, heroppe i Storstaden, og vil besejle det med et Kys fra din, i Kærlighed tro hengivne Georg Chr. Knudsen.

0 kommentarer: