25.03.2009

Eiche d. 25.3.16.

Kære elskede Mie!

Nu er det nok snart paa tide at jeg faar skrevet, da du vist begynder at blive urolig, jeg vil da allerførst fortælle dig at jeg til 1 April bliver forflyttet til 5 Komp. alle dem som ere K. Her ved 3 Kamp kommer til 5. og dem som er G. ved 5. kommer til 3 Komp. altsaa ved jeg ikke hvad der bliver til med min Orlov, dog var jeg i Gaar Aftes paa Skrivestuen at give an hvor jeg vilde hen, der bliver ogsaa sagt at Landmændene som har givet Orlov ind, bliver her. Dog ved jeg ikke endnu hvad det bliver til, dog jeg legger det frem for Herren, og som han fører det er jeg glad, som du ogsaa skriver, du er. Nu tror jeg ogsaa nesten det bliver Mai inden jeg kommer i Felten, hvilken Naade fra Herren saa har vi atter Sommer og Varme og man har ikke at lide af Kulde og Vaadhed i Skyttergraven. Hvis jeg ikke kommer paa Vagt Morgen saa tager jeg med Hugo til Lichterfelde, da jeg har givet Orlov ind til Berlin. Tak for dit Brev og Kort jeg seer du er indbudt til Fødsels­dag i Ravit og tager derover, jeg har ikke modtaget Indbydelsen endnu, som du skrev, Tinne havde sendt mig, jeg skrev til Broder Andreas i Gaar, og du faar jo saa vist en Hilsen der, fra mig dog jeg tror du havde hellere seet mig selv der? I Formid­dag har vi været ude at skyde, og moske gaar jeg, naar jeg er ferdig med Brevet, ned til Potsdam for at besøge Henningsen, og see om han kan komme med til Berlin, Berg­haus ligger ogsaa i Kasernen Bröhmer ligger nu ude i Nowarves ved 4 Komp. Batl. Sammelstelle da jeg ingen Lyst har til at hjælpe med ved Kvarterrengjøringen, jeg har det heller ikke behov som Gefr. Den Øvelse vi gjorde sist Lørdag var i Batl. og kun de som er K fra vort Komp. gjorde den med. Det glæder mig at du atter har faaet din Pige hjem, saa har du det dog lettere. Du kan ellers tro jeg har lavet dig en meget smuk Ting til din Fødselsdag, som du vist ikke tiltror mig at jeg har gjort, da det Arbeide ligger i dit Fag men jeg tror sikkert at det vil glæde dig meget, naar jeg skulde komme paa Orlov tager jeg det med, ellers sender jeg dig det, det vil blive interesandt at see din Overraskelse. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred fra din tro hengivne Georg.

0 kommentarer: