20.03.2009

Neues Palais d. 20.3.16.

Min kære lengselsfulde lille Mie!

Altsaa i Dag atter et Brev til dig fra Vagten. Det kommer nu ikke saa lidt for, som du vist ikke er saa glad for, da jeg de andre Dage ikke har saa megen Tid til at skrive som naar jeg er paa Vagt, du undrer dig over, at jeg skriver saa sjelden i den senere Tid, her har du en af Grundene, en anden Grund er, naar man ikke skriver hver Dag saa har man lidt mere at skrive om, og Indholdet bliver lidt bedre, jeg skriver dog en 3-4 gange om Ugen, ikke? men jeg kan tænke mig du vil helst have hver Dag? I den siste Tid har jeg tænkt meget tilbage for et Aar siden, husker du da laa vi ved Lemesnil, Rygern jeg tror det var den 20 vi bleve avløste der ja det var forfærdelige Dage der, og jeg maa altid med tak til Gud, for hans Bevarelse, tænke tilbage derpaa. Ja min kære Mie hvor har vi ikke meget at takke for, at vor kære Frelser saa forunderlig har ført os ind til denne Dag og at jeg nu saa længe maa være fri og blive her i Potsdam hvor jeg dog har det saa godt, thi her merker man ikke noget til Krig. Hvor havde vi en velsignet Søndag igaar ude til Ungdoms­festen i Nowarves. "Op til den hellige Krig" ud fra Epf. Brevet, hvor der er tale om en Christi Stridsmands Rustning og som blev udlagt for os, efter de enkelde De­le, derindimellem Deklamation, Solosang, og felles Sang saa Eftermiddagen gik alt for hurtig. Baron v. Navnet har jeg glæmt, ledte Festen, han bor i Nowarves. Om Aftenen var vi med henne hos Kulisch, den unge 0steriger, hvor vi var sammen med 2 unge Mænd fra Berlin, som havde hjulpet med ved Festen, hen paa Aftenen drak vi saa Tee sammen med Frøkenerne Zerkovski, hvor den unge Mand bor, de var ogsaa med­virkende et par rare Guds Børn. Vi var ellers indbudt til Fru Geheimraainden, men det blev for sildig til at gaa derhen, min gode Ven Berghaus var i Ligterfelde hvor han leder Ungdomsmøderne, efter hvad han har fortalt mig har han også sin Kæreste der. En glædelig Nyhed kan jeg ogsaa fortælle dig, vi har her ved Komp. ogsaa en troende Untffz. som hedder Adam, han har været her en 4 Uger, jeg kunde nok merke han var ikke som de andre og erfarede nu gjennem Berghaus at han var troende. Brevet er fuld og jeg slutter med de kærligste Hilsener fra din dig ald­rig glæmmende, i Kærlighed tro hengivne Brudgom G. C. Knudsen.


"Op til den hellige Krig" ud fra Epf. Brevet må henvise til

0 kommentarer: