26.09.2016

Den 26.9.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Vi er lige kommen fra Tjeneste og vil jeg nu sende et lille Livstejn med da Køkkenet er her. Om Aftenen har vi Arbeidstjeneste, saa vi har nok at bestille, men jeg har det ellers meget godt, ogsaa glædede det mig atter efter længere Ven­tetid at faa gode Efterretninger fra dig. Du skal have mange Tak senere et Brev derom.

Din tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: