07.09.2016

Russland d. 7.9.16.

Min sødeste lille Pige!

Min hjærteligste Tak for dine 2 kære Breve, som jeg modtog igaar og for Kortet fra idag. Igaar fik jeg ikke skreven til dig, du maa endelig ikke tro, min kære Mie at det er slægenhed, men jeg kan merke at du ikke rigtig forstaar min Gjerning og Livet i Skyttergraven, heller ikke saa underlig, da en som ikke har gordt det med neppe kan sætte sig ind deri, men tro mig, hvis man vilde tage det nøje saa havde man ikke megen Fritid, og den Fritid vi har benytter man mest til at sove i. Og saa vil jeg gjerne skrive dig min Mening, jeg synes du klager dig alt formeget for at faa mig hjem, og fordi Krigen drager sig saadan i Lengden, jeg seer noget sygelig deri noget blødagtig, det er noget deri som ikke passer for en Kriger som maa aus­halten und durchhalten, d. 8.9. nok ved jeg, det Tryk som hviler over eder i denne Tid, da hedder det ogsaa for eder i Kære, tab ikke Modet og velt din Vej paa Herren og forlad dig paa ham han skal gjøre det, det er det vi skal have i Tanken. Gud staar ved Roret og han tillader ikke mere end der er til vort Gavn og Vel, det maa vi betænke, og derfor bliver stille for Gud, du maa tro min kære Mie jeg har og­saa havdt disse Tanker, dengang da jeg af Slaphed og Anstrengelse var nær ved at synke sammen, du vil ogsaa have merket det den Gang, men da motte jeg byde al min Villies Kraft sammen og bede Gud om at holde ud, og han har forunderlig hjulpet mig igjennem, og det er min Bøn til Gud at han ogsaa vil hjælpe dig igjennem, min kære­ste Mie.

Nu maa jeg slutte da Brevet gaar med til Køkkenet og beder dig, undskylde min Slægenhed! derfor forbliver jeg dog din egen tro Georg.Slægenhed - dovenskab. Kilde (og udtale) på Alsingergildet - http://www.alsingergildet.dk/ordbog.asp?vis=s

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: