11.09.2016

Rusland d. 11.9.16.

Feldpostbrief.
Kære lille Mie.

Min hjærteligste Tak for Ægene, og Lys. Ægene havde hold sig godt og var ikke gaa­ede itu, ogsaa Tak for dine 2 kære Breve fra 3. og 6. det siste, Fødselsdagsbrevet takker jeg særelig for, og alt godt som du ønsker mig til min Fødselsdag og i Frem­tiden. Hvad Orloven angaar har jeg forlængst givet en Ansøgning ind til Komp. Faar jeg Orlov saa glæder jeg mig, og faar jeg ingen, som jeg jo antager, saa glæder jeg mig ogsaa dertil. Mine Grundsætninger vil du jo vist snart kjende i den henseende. Det er det eneste der hjælper at jeg er Landmand, ellers er der dem som er her 10-11 Maaneder og de kører først nu. Jeg har gjort hvad jeg kan, og Resten overgiver jeg til Herren. Jeg ønskede at indbyde dig til Fødselsdag, om du kommer, skal du faa det godt hos os. Saa en kærlig Hilsen og Kys, fra din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: