15.09.2016

Rusland d. 15.9.16.

Min sødeste lille Pige!

Min hjærteligste Tak for dine 2 Breve. fra den 8 og 4de, siste havde først været hos Res Regt 208, da du har tilbøjelighed til at lave en 4 som har lighed med en 8. Idag har jeg havdt mine Fødselsdagspakker hjemme fra som glædede mig meget, paa min Fødselsdag havde jeg det rolig og godt, og der var ingen som forstyrrede mig i min Søvn som siste Aar, da jeg laa i min gode Seng derhjemme i Ravit, og i Kære om Morgenen, bragte mig et Stentchen og jeg husker tydelig da du kom ind og gav mig Fødselsdagskysset. husker du? Untffz. er jeg nu atter løs, da han er til­bage og gjør et Kursus med jeg har nu atter min Kok liggende hos mig. Igaaraftes gav det stugte Kartofler og Stangenspargel, som jeg havde købt ved Kantinen i Dose 2,10 som smagte helt udmerket, forleden havde jeg Rosenkaal Kartofler har vi nok af, da vi ligger i en Kartoffelmark og du kan tro vi gjør flittig brug deraf baa­de Morgen og Aften. Lys tror jeg at jeg kan faa mere af her som i derhjemme der­for behøver du ike at sende jeg har i de siste 14 Dage Kjøbt 30 Styk, hvoraf jeg endnu har 8. men 1 Lys holder nesten kun en Nat. Nu er det Aften og jeg har lige spist Mellemmad Smørrebrød med Blodpølse paa og Mineral-Vand, det var vor Menasch for iaften, hveranden Aften gives det Menasch, saadan siger Kammerat Østreich, og hveranden Middag Rødvin 2-3 Mand en Flaske. Ja min Kæreste du tænker vist "han le­ver ellers ikke daarlig" det gjør vi heller ikke i denne Tid og du kan ogsaa tro jeg seer meget godt ud. jeg faar nesten 3doppelt Hage, og en lille Borgermester­mave, saa min trøje sidder helt stram nu. Arbeide behøver jeg jo ikke, jeg har kun at komandere og vise an, naturlig maa jeg jo altid være paa Benene, baade den første og den siste, men det strenger jo ikke an, jeg kommer overhovedet meget godt ud af det med mine Folk. som du vel ogsaa har kundet see af deres Skriven. Du spør­ger om jeg ogsaa har Lus, ja det kan du tro, imorgen fangede jeg 6 tykke og fede Oldemødre, de havde nemlig forstyrret mig i min Ro, de løb nemlig med deres skarb beslaaede Ben frem og tilbage over min Mave og af og til bed de sig fast saa jeg hoppede, der er dem der har krasset sig, saa deres Krop er fuld af Saarstrimer, saa du kan tænke dig at det er ikke til at lee af, det er en stor Plage, Offz. har lige saa mange som vi, da ren Vask heller ikke hjælper. Nu er du vel kjed af den Lushis­torie og jeg slutter derfor med et kærlig Kys, og Hilsen fra din egen tro Georg.

Medfølgende, lidt Haandarbeide fra Skyttergraven.Menasch (eller Menage): østrigsk for måltid.

Stentchen er formodentlig en lille serenade, altså en fødselsdagssang.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: