01.09.2016

Rusland d. 1 Sep. 1916.

Min kære lille Pige.

Bi efter Herren, vær frimodig og han skal styrke dit Hjerte ja bi efter Herren.

Ja min Kæreste jeg maa nok sende dig dette formanende Ord af Psalmisten, da jeg merker at du bliver utaalmodig sommetider, over at Krigen drager sig i Lengden, og jeg derfor ikke kommer hjem til dig, her er det, det kniber, at bi efter Her­ren, men her skal ovennævnte ord være os til Trøst, vi ved, at en evig Gud er Her­ren, han giver den trætte Kraft og formerer Styrke hos den, som ingen Kræfter har, derfor frit mod, og frygt ikke for Fremtiden. Herren siger: frygt ikke thi jeg er med dig, see dig ikke ængstelig om, thi jeg er din Gud; jeg har styrket dig, ja hjulpet dig, ja holdt dig oppe med min retferdigheds højre Haand, det er en vel­dig Trøst for os i disse urolige Tider som ogsaa truer med at naa hvort Hjems Grænser, dog vi vil bede Herren om at forskaane os for denne Ræssel, om vi kan taale det, dog vi siger! din Vilje ske.

Min hjærteligste Tak for din 2 kære Breve og for den gode Kage, og Lysene. Kagen var saa frisk og god som om den var kommen lige ud af Ovnen, jeg spiste Resten i Morgen til Dovre, paa Brødet. Havde ogsaa en Pake fra Søster Tinne med Kager, og en fra Moder med Smør, har du faaet Pakken med Dosen, og Pakken med Billedet og Brevene? hvad siger du om det? du kan vist ikke kjende mig? Det var jo kjedelig at Konen narrede eder, men hvis du kan faa P. Damgaard's Forlovede saa er du vel bedre kørende det er jo en rask Pige.

Idag for 2 Aar siden fik jeg min Ilddaab, tag min Dagbog og see, hvad jeg har skreven derom. Ja Herrens Naade har været stor mod os i disse 2 Krigsaar, det er os nu forbudt at skrive om hvad der forigaar her, naar det bliver opdaget bliver det strengt straffet, derfor vil du vel ikke faa mere at høre fra mig i den Ret­ning, dog hvis jeg engang skulde komme hjem kan jeg jo fortælle dig mundlig om mine Bedrifter om det intereserer dig.? Jeg har det ellers meget godt nu og bliver tyk og fed i Stillingen her da vi har det rolig, det er du jo gladest for at høre, og jeg er glad ved at jeg kan meddele dig det. Carl har jeg ikke hørt og seet fra siden han besøgte mig her, naar han kommer tilbage vil jeg see at faa ham i min Gruppe. Saa en kærlig Hilsen og mang Kys fra din egen tro Kriger Georg.Bi efter Herren ... er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: