13.09.2016

Skreven d. 13.9.16.

Min kære lille Mie!

Altsaa fejrer jeg idag min 30 Aars Fødselsdag og jeg kan kun paa denne Dag skue tilbage med Tak til Herren som saa rigelig har velsignet mig paa mit Livs-Gang.

Han har ladet mig vokse op i et lykkelig Hjem, hvor han selv var Hjærte- og Hus­ven, han lod mig tidlig komme hen under Guds Ord i Søndagsskolen hvorfra jeg har mine smukkeste Barndomsminder, og i mit Ungdoms første Vaar gav han mig Naade til, at overgive mig med al min Synd, i hans tilgivende Frelserarme, og i min Ungdom er jeg bleven rig velsignet af ham. Ogsaa i den Tid af min Ungdom da jeg merkede Dragelsen mod det andet Kjøn og søgte efter min Mage, da har han visket mig til, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær, og han har ikke ladet mig bliver beskjemmet, men forunderlig lagt alt tilrette, dengang jeg fandt min Julerose dernede i Haderslev. Ja min kæreste Mie ogsaa i den Tid vi har kjendt hinanden har det været vort højeste Ønske, at vor kære Frelser motte være vor Fø­rer og Leder, naar vi ogsaa har vandret i Svaghed, saa har han dog baaret over med os, Vi have ikke en Ypperstepræst som ej kan have Medlidenhed med vore Skrø­beligheder. Efterdi han led og selv blev fristet, kan han komme dem til Hjælp som fristes. Og serdeles nu i denne Krigstid, har vi merket hans bevarende Nærhed og igjennem Farer, Nød og Savn har hen hjulpet herlig igjennem og vi maa paa denne Dag med tilbedende Tak synge. Du Soles Sol fra Betlehem, hav Tak og Lov og Pris for hvert et Glimt fra Lysets Hjem og fra dit Paradis. Dog ogsaa paa denne Dag gaar Tankerne ud i Fremtiden, og spørger: hvad vil den bringe? men jeg tror det er godt for os kære Mie at vi i denne Sag ikke kan see ind i Fremtiden, da er det bedst, blindt at overgive sig til Faderens Førelse, som vi ogsaa synger saa herlig om i Salmen, Han som har hjulpet hidindtil, han hjælper og herefter, læs denne Sal­me igjennem, og saa den herlige Salme Jeg gaar i Fare hvor jeg gaar har jeg tænkt meget paa, den har været mig til Velsignelse. Jeg gaar med Jesus hvor jeg gaar, motte det altid være vort Løsen. Nu til Slut min Hjærteligste Fødselsdagstak og de kærligste Hilsender og Kys fra din egen Georg.

Hils alle de kære hjemme i Quorp.Forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær er et citat fra
Du Soles Sol fra Bethlehem... stammer fra salmen I østen stiger solen op. Lyt til starten af salmen på en sønderjysk melodi.


Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: