24.09.2016

Skreven d. 24.9.16.

Feldpostbrief.
Min kære lille Mie!

Paa Grund af Mangel paa Skrivepapir idag et Brevkort. Min hjærteligste Tak for den gode Honning som smager udmerket, Du har nok meget travlt i disse Dage? Jeg er endnu altid her i Skoven, i forgaars var vi nede at blive vores Lus kvit og fik et varmt Dampbad, og du kan tro vi svedte ordendlig, vor Mave kunde vi faa rigelig forsørget der, da Jøderne skjenkede Tee og solgte Kager. Jeg fortærede minst for en 10 Marker, det kan du vel ikke begribe? saa besørgede jeg mig ogsaa grønne Rei­neklauden og Stikkelsber (henkogte) Chokolade, Kakes og Tobak, men som allerede er forsvunden i en hungrig Mave. Carl spiser jo ogsaa med i denne Tid, da han staar paa det skjæve med Posten, fordi han har været vidtløftig, dog nu bliver han atter benaadet af Posten med Breve. Vi har det ellers meget rart sammen, jeg er jo hans Korporal, saa han maa jo lystre mig, jeg maa have ham i Ørene da han gjerne vil nappe af sin Eiserne-Bestand (Tvebak) og som jeg er foransvarlig for, ellers gaar alt godt og vi er sunde og raske. De kærligste Hilsener og Kys, din Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: