31.08.2016

Rusland 31/8. 16.

Wertes Fräulein Hübschmann!

Ich erlaube mir als Gesellschaffze & Beiwohner bei Herren Mann.

Haaber at dette Brev vil glæde dig og give dig rigelig Erstatning for det lille Offer, det var ogsaa os til stor Glæde og gav Aarsag til mange glade Ansigter saa jeg havde min Fornøjelse deraf. Du skulde bare have seet med hvilken Opmerk­somhed Brevet blev læst, som glædde dem lige saa meget som Cigaretterne. Saa vor hjærteligste Tak og de kærligste Hilsener og Kys

Din Gefr. Knudsen Gruppenführer.En gang i fremtiden - 39 år senere - bliver denne dato Marie og Georgs barnebarn Hannes fødselsdag.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: