26.08.2016

Rusland d. 26.8.16.

Kære lille Mie!

Du har i Formiddag vist travlt med Lørdagsrengjøring, jeg vil derfor underholde dig lidt derved da jeg har lidt Tid, da jeg har sovet fra ½1 - 4 i Nat og jeg derfor ingen Søvn har imorgen, jeg havde ellers Gravtjeneste fra 2 - 4, men da jeg ikke blev vækket sovede jeg igjennem og vaagnede med skrek kl 4, dog det er ikke bleven bemerket, vi er 5 Unterffz, og Gefr. saa vi har hver 2 Timer, da skal vi revidere Posterne og sørge for aflønningen, den øvrige Tid har vi opsigt ved Ar­beidet som bliver gjort i disse Dage er det meget mørkt saa vi ikke kan see hele Natten. Jeg har nu faaet en Unttfz. tildelt i min Gruppe, han er Gravunttfz. og ligger sammen med mig i Understanden. Igaar har han malet mig da jeg sad og læste, sender dig Tejningen, om du finder lighed ved jeg ikke, det er lavet i 10 Minutter. Han er Skriver ved Skattevæsenet i Hamborg og er fra Wiesbaden. Du kan jo opbevare det som Krigsminde, som gamle P. Nielsen skriver, om sine Kort. Tak for Brevet fra den 17 August, saa vil du jo nu snart faa det ene da din Pige reiser 1 Sep, jeg unte eder gjerne at i kunde være sammen du og Julie, dog synes jeg for Arbeidets Skyld, at det vel bliver ret meget for eder, det udvendige, dog maa i gjøre for mig som i vil, dog der skal jo nok være en Pige at faa, du maa jo være paa Kien, som vi Soldater kalder det, eller et andet Udtryk auf Draht) gaa paa Traad. Jeg ønsker dig en rigtiggaaende Pige, ogsaa Soldaterudtryk du tænker vist han kan sagtens sidde i din Understand og skrive saaledes, det er ikke let naar man er i en saadan Situation, hvad skal man gjøre og gribe til. Dog kære lille Husmoder jeg tænker ogsaa at Herren i dette Stykke forunderlig vil lægge alt til rette. Idag er vi 3 Uger her i denne Stilling, og du kan tro kære Mie jeg er ordentlig kommen mig jeg tror at jeg nu har den samme Vægt som da jeg var hjemme her har vi jo ogsaa god Ro og naar man saa faar en god Pakke tit hjemme fra saa gaar alt jo lettere, dit Flesk smager udmerket paa Brødet. Smørret bliver vel knapt hos eder, skrev Moder om? dog man kan jo undvære meget i Krigen. Smør er for de fleste en Luksusartikkel her i Felten, som kun Landmændene kan unde sig, haaber at min Under­holdning ikke har kjedet dig altformeget eller hold dig op, ved dit Arbeide, ellers giver jeg dig et lille Kys, og siger! paa Gjensyn, Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: