18.08.2016

Rusland d. 18.8.16.

Min kære lille Mie!

Iaften et lille Brev til dig, kære Mie. Det er idag Sankt Prival Festdag som hvert Aar bliver storartet fejret af 1 og 3 Garde Regt zu Fuss, da de begge vare sterkt medvirkende i Slaget det lader til iaften, at vort Artileri ogsaa gjør sig en lil­le Skyttefest da de nu lige bombardere Ruski ordentlig med svovl- og Granatschrabneller. D. 19.8. blev ikke ferdig igaar Aftes da vi havde et par smaa Scharmüssler, ikke direkte hos os, men ved vor Nabo det III Batl saa vi motte være paa Dammen. Nu har jeg udsovet og har lige været nede at hente Post dog ikke noget til mig, jeg havde ellers ventet dine Kager idag. Brev var der heller ikke et Kort havde jeg fra Peter som ogsaa har det godt, det er en forferdelig varme i disse Dage, godt for Høsten dog i Tyskland er de nok ferdig de fleste steder, mosked er det senere hos eder, jeg seer i Tankerne hvor i har travlt, og det ene Læs Korn kommer ind til Byen efter det andet, og jeg havde gjerne havdt Lyst til at hjelpe med dog jeg maa ligge her, og i Tankerne see til. Nu ligger vi 14 Dage her i Stillingen og man bliver nesten dovn naar man ingenting bestiller og saa er Tiden enda altid optaget, kan du forstaa det? saa man nesten ikke kommer til at skrive, saadan gaar den ene Dag hen efter den anden og jeg kan ikke begribe at jeg allerede atter er 2 Maane­der i Felten, jeg tror nesten ikke at du har faaet mine Breve fra den Tid da vi laa ved Niva da vi af strategiske Grunde motte gaa tilbage, det var først i Juli til omtrent den 15, efter dit skriven synes jeg ikke at det er Tilfeldet? dog den Tid er forbi og vi vil ikke tænke mere derpaa, jeg har sikkert faaet alle dine som altid har glædet mig, nu kommer Middagsmaden (hvide Bønner. Vil nu fortsætte, da Arbeidstjenesten er forbi (fra 4-6), vi er lige kommen tilbage fra Tyfuspotningen haaber ikke at faa Feber denne gang, siste gang havde jeg lidt Feber i 2 Timer. Ellers har jeg det meget godt og haaber det samme om dig min sødeste lille Bonde­pige som Julemanden skjenkede mig til Julegave, og selv i det raa Krigsliv i Fjen­dens Land er du dog stesse i mine Tanker, dit Billede fra Haderslev har jeg staaen­de paa Bordet i min Understand, og det seer mig altid lengselsfuld i møde, som den gang, husker du?

Kærlig Hilsen og Kys Din Georg.Niva er måske byen Khubinska Niva i Ukraine.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: