06.08.2016

Rusland d. 6.8.16.

Min elskede, ventende lille Mie.

Guds Fred til Hilsen.

Nu er det nok paa tide at jeg lader høre fra mig da du vist ellers bliver urolig for mig. Jeg er nu atter i Stilling og har saa bedre Tid at skrive. Det er idag Søndag, og 8 Dage siden, da vi her lige i Nærheden motte gribe ind og hvor vi bleve saadan beasede med Artileriild, nu er det helt rolig her, det er det Behagelige her i Rusland, naar der ikke bliver angrebet, saa er der temmelig Ro. Russerne skyder ikke og vi heller ikke, dog maa vi altid være lysvaagen da Fjen­den gaar ud paa, at overrumple, saaledes har siste Søndag Lytteposterne ikke pas­set paa, men sovet da Russerne kom, bagefter er de blevne fundne gjennemborede med Bajonet, saadan Posten har et veldig Ansvar det har kostet mangt en Kammerat Livet, men takket Gud og vort gode Artileri lykkedes det os at drive dem tilbage med uhyre Tab for dem, det beviser alle de døde Russere som ligger her, de fles­te er nu begravede. Nu har jeg det rigtig godt min kære Mie, og begynder nu at­ter at komme mig efter de gode Pakker som i sender mig, ja det er godt at have kære derhjemmee som saa troligen sørger for en og som jeg ogsaa ved bærer mig paa bedende Hænder. Den Mægtiges Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem som frygter ham. Hvor stor er din Godhed som du har gjemt for dem som frygter dig; hvilken du har udvist imod dem som tro paa dig. Luk 1, 49-51. Ps 31,20. Ja min kære Mie det maa vi ogsaa bekjende, vi har ikke fortjent det, og dog over­øser han os saadan med Velgjerninger og lader os have alt i saa rigt Maal, frem­for mange andre i denne svære Tid, Jeg havde nok undt dig at kikke lidt ind til mig i min Understand, den er meget pænd, med Bord og Benk, som jeg sidder og skri­ver ved, paa Bordet staar en smuk Buket med Tulipaner, Morgenblomster, Mohnblom­ster, Fingerhætter og Nelkener, i en Blomstervase bestaaende af et Drikkebæger. Et prægtigt Leje med godt Straa og Tornisteren som Hovepude et ulden Dekke, Mantel, og Teltstykke som Dyne, et godt Madeskab har jeg inrettet i Hjørnet paa Bordet, be­staaende at en Blekkasse, som er velforsynet med Pølse, Skinke og Flesk, dog i min Smørdose er den galoperende Svindsot dog Moder har vist tænkt paa et Lægemiddel, da hun er temmelig sagkyndig i saadanne Ting. Saa du kan da see min Kæreste at jeg har det udmerket. Saa en kærlig Hilsen fra din tro hengivne egen Georg.

Hilsen til alle derhjemme.


Den Mægtiges Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem som frygter ham er et citat fra

Hvor stor er din Godhed ... er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: