11.08.2016

Rusland, d. 11.8.16.

Min kære lille Mie!

Først min hjærteligste Tak for Ægene som vare gode blot 2 i stykker, da Papkatong ikke er stiv nok for at holde trykket af. Jeg lavede mig Speilæg af 2 og 2 til Ste­gekartofler, stegt i Flesk, (vilt) her i Skyttergraven, dog skal vi lave Ild uden Røg, det er den sværeste Kunst, omtrent lader det sig ogsaa gjøre med helt tynde Pinde, atsaa du seer, de Feldgraa kan hjelpe sig ihvordan det gaar, og kan saadan leve helt godt naar man har det nødige Smøre dertil. Min understand er til 2 Mand, jeg har saa en af min Gruppe liggende ved mig, samme er min Kok, han kaager Kar­tofler jeg giver saa Flesk til at stege og saa spiser vi sammen han er fra Itzehoe og har været Ridekarl hos en Hestehandler, en gevand og modig Fyr, jeg tager ham gjerne med paa Patrouille, da han har kold Blod, og er ingen Storsnude, vi har det saadan helt gemytlig i Graven, dog Dagene er saa korte, da vi sover Formiddagen til l - ½2 bort, om Natten maa vi alle være vaagen, men Lys er Knap saa vi nesten altid maa sidde i Mørke, her er en Mangel som, om det er dig mulig, vilde glæde mig meget, om du kunde afhjelpe dem? dog ak, Lys er vel slet ikke at faa hos eder? Tak for dine kære Breve, det glæder mig meget, og opfylder mit Hjerte med Tak at du har det godt. Ja kære Mie Herrens Naade er stor med os. Grunden for at jeg sen­der dig dine Breve saa hurtig, er for det første, saa falder de ingen andre i Fin­gerne, 2 ellers bliver min Brevmappe for fuld, og jeg har saa ingen Plas, 3 jeg faar jo altid friske tilsend o.S.V. her i Felten maa man kun have det allernøven­diske hos sig, det andet har man kun at slæbe paa. Nu er i vel ferdig med Høhøsten og har begyndt i Kornet, det er jo en travl Tid hos eder, det er en Tid da kan man see hvad Folk dur til. Her bliver Korn mejet helt ind til Stillingen, og naar man seer tilbage seer man mange Rugskokker, der er Folk afkommanderet dertil. Jeg hav­de Kort fra A.G. fra Wildenbruk hvor de besøgte Georg, hans Saar vil jo ikke rigtig heles, ellers har han det jo godt. Nu kommer Madhenterne snart med Middagsmaden.

Kl ½ 4 er det Middag hos os, og jeg slutter saa med de kærligste Hilsener og et sød Kys fra Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: