24.08.2016

Rusland d. 24.8.16.

Feldpostbrief.
Kære lille Pige!

Min hjerteligste Tak for den gode Pakke med Flesk og Skinke det er underlig som du kan træffe det, jeg havde nemlig lige opspist, det smager mig storartet, ogsaa tak for Brevet igaar, jeg ligger endnu altid her i den gode Stilling. Jeg var i gaar­aftes paa Patrouille og betragtede dit Billede før jeg gik bort, og jeg syntes du saa mig saa ængstelig efter, som om du vilde sige, o G jeg er saa bange for at la­de dig gaa, jeg motte sige! det er min Pligt og jeg gaar glad, dog da jeg kom til­bage, smilte du mig atter glad imøde, som om du vilde sige, o hvor er jeg glad at du atter er velbeholden her. Vi vil takke Herren at intil idag har holdt sin beva­rende Haand over os. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred, din dig tro elskende tro Georg Knudsen.

Har afsendt en Pakke med Dose.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: