13.08.2016

Wolhynien d. 13.8.16.

Kære elskede Mie!

Guds Fred til Hilsen!

Har idag modtaget 2 Breve og en Pakke med Smør, som kom mig prægtig tilgode da jeg lige var paa Bunden af Glasset, altsaa min hjerteligste Tak. Jeg har det meget godt her og er sund og rask, og læser det samme fra dig, som jeg glæder mig meget til. Havde igaar Besøg af Carl som var kommen tilbage fra Lemberg og er nu i Re­vir han var her i første Linie at hente sine Postsager som jeg havde modtaget da han var borte. Han skal atter til Lemberg da hans Gebis ikke passer han kan ikke spise dermed. Berghaus er ogsaa syg og ligger i Revir han har Orm i Tarmene og de var ogsaa slaaet paa Nyrene han skulde udsprøjtes, saa skulde det nok blive bedre sagte Doktoren. Vi bleve igaar Podede for Tyfus, og jeg havde i Aftes Feber et par Timer dog det gik hurtig over, da vi blev ordentlig Allarmeret, jeg havde lige været for hos Lytterposterne at revidere, og var ankommen i Graven, da vi hørte Hurra Raab du kan ellers tro jeg kom rask til min Gruppe, som da allerede stod fer­dig ved Geværene, dog der lod sig ikke noget øjne, det har sansynligvis været et par Patrouille som har tilladt sig den Spas, jeg har nu hunger og maa først spise lidt.

Nu lige da jeg begynte at spise kom Berghaus, han er nu atter bedre, han bragte mig nogle Muskat Datler med, til Gjengjæld blev han bevertet hos mig med kold Kaffe og belagt Smørrebrød (Metwurst), en Hilsen skulde jeg skrive med til dig, lige­ledes ogsaa fra Carl, som ogsaa blev bewertet hos mig med Brød og Ôlsardinen som jeg havde kjøbt da vi laa i Goroggov. Vi kaager hver Morgen eller Aften i Demrin­gen Kartofler som bliver opstuget i Flesk du kan tro de smager, de sparer ogsaa paa Brødet, som ellers har ondt ved, at slaa til, vi faar ellers l½ ℔ om Dagen, men da Middagen er tynd, gaar Brødet glat vek. Jeg har nu atter runde Kinder og tænk dig et nydelig lille Spisskæg glat raseret paa Siderne, som klæder mig stor­artet, eller hvad mener du? Nu kommer Middagsmaden, altsaa bagefter Slutningen (Rissuppe). Ris er ellers ikke min Kost men idag smagte den helt godt. Moder hol­der jo længe ud i Angel, jeg havde en Pakke med Kager fra Vogelsang afsendt d 2.8. da var hun der endnu, hun er ikke saa flittig med at skrive som du min kære Mie. Jeg hører nu lige at Russerne denne Nat har snappet en Patrouille l Gefr. og 2 Mand af 3 Komp. Herren bevarer os gjennem alle Farer og lader sit Ansigt lyse o­ver os og give os sin Fred.

Kærlig Hilsen, inderlig Kys Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: