21.08.2016

Rusland d. 21.8.16.

Min kæreste Mie!

See jeg er med eder intil Verdens Ende, Jesu Christi Guds Søns Blod renser os fra al Synd. Jo min kære Mie det maa vi tro, og det maa vi leve paa og det maa vi død paa, tros Yore mange Synder og Fejl er Blodet dog sterkt nok til at slette Synden ud og gjøre os rene for Gud at vi dog, kære Mie, altid maa holde det højt, og le­ve i Syndernes Forladelse. Seer hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os at vi maa kaldes Guds Børn.

Saa vil jeg først takke dig mange gange for dine 2 kære Søndagsbreve, og for den gode Kage og Cigarer som smager mig helt storartet, saadan Lagkage holder sig ud­merket, Pakken var 12 Dage undervejs. Saa er du nu atter festet for Vinteren der paa Gaarden, det gør mig ont, at det ikke er mig mulig, at befri dig fra Ubeha­geligheden, som den gamle Grevsen forvolder dig men kære Mie, tro mig, den gamle Grevsen er i mine øjne kun en Pjattemand som jeg hører rolig med an, men lader gaa ind af det ene Øre og ud af det andet og tager ingen Notis deraf, det vilde jeg i minste Maade ikke lade mig opirre af, du kan ogsaa tro jeg faa sommetider ogsaa en haar Nød at knække, men jeg tænker altid, lad dem kun bare dunre løs, til sist beler jeg dem dog et Stykke, jeg gjør min Tjeneste saa godt jeg formaar, og søger at være tro saa vit jeg kan, der giver Herren ogsaa Visdom og Forstand, da der til Tider ligger et stort Ansvar paa en, og man er forsvarlig for manges Liv. Nu har vi lige været til Parole hos vor nye Zugfører, en ung Loitnant 20 Aar og jeg gaar nu tilbage til Kompnieførerunderstanden og henter Posten til min Gruppe hver Eftermiddag kl 2 for Tiden. Nu maa jeg slutte da jeg sender Brevet med Mid­dagshenterne. De kærligste Hilsener Din Georg.See jeg er med eder intil Verdens Ende er en del af dåbsbefalingen fra
Seer hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os ... er et citat fra
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: