27.08.2016

Rusland Søndag d. 27.8.16.

Min kære lille søde Pige.

Guds Fred til Søndagshilsen. Idag har vi Søndags ro her i Graven og der bliver ikke en Spade rørt, det er helt rart at hvor Kompagniefører holder derpaa saa vidt det lader sig gjøre, jeg maa nu holde op da der i min Understand er Genne­ralforsamling og der er en Kaggel saa jeg ikke kan skrive mere, Middagsmaden vil ogsaa snart være her, altsaa bagefter. 28.8. Det blev altsaa ikke til noget bag­efter men idag Fortsættelsen, jeg var i Besøg hos Hugo og vi var en times Tid sammen, vi taler ellers hinanden hver Dag. Carl bliver helt bort, jeg har heller ikke hørt fra ham siden han var her i Besøg. Nu har vi jo faaet 2 Fjender mere Italien og Rumænien har jo erklæret os Krig, igaaraftes kl 12 var vi alle i Gra­ven og raabte Hura, Ruski blev helt ængstelig og begyndte at skyde, men da han merkede at Sagen ikke var alvorlig gav han sig atter til Ro, han har vist tænkt, Germani Verrückt, altsaa det var i Anledning af Krigserklæringen.

I har jo havdt en dejlig Fest hos Grevsens, kan du huske da jeg var sist til Fest i Quorp sammen med dig.? det var ude i Simund Lunds Skov, hvor P. Bahnsen talte, jeg kan nok huske da vi bagefter Legen skulde have Rødegrød, du ogsaa? ja her sid­der man ofte og kommer i Tanker om henrundne Tider derhjemme ja det var lykke­lige Dage. Herren giver i Naade at de atter maa vente tilbage naar Freden atter drager ind i vort Land. Ja min kære Mie nu tror vi nesten at vi kommer til Rumæ­nien, dog man ved det jo ikke, der siges ogsaa, at vi bliver her og retter os ind til Vinteren. 6 Uger i 1 Linie 14 Dage i Ro i Skobielka og saa atter i samme Stil­ling. Du begynder at nynne om Orlov, det lader sig vel ikke gjøre, da jeg har rej­net ud at jeg vel kunde være paa Rad hen mod Foraaret det er længe? Nu kommer Middagsmaden atter det forstyrrer mig altid naar jeg skriver til dig min Søde, det giver Riis idag, igaar gav det Ærter, saa mine sødeste Hilsener og Kys, Din Georg.Georg har set dette syn - landsbyen Skobielka fotograferet i 1915.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: